• israel

מה בין דור היוצא ממצרים לדור הנכנס לארץ

הרב מרדכי וולנוב

מה בין דור היוצא ממצרים לדור הנכנס לארץ

הרב מרדכי וולנוב

פרשת חקת היא פרשת המעבר מהמדבר לארץ ישראל. הדור שנכנס לארץ הוא דור עם רוח גבוהה. מדור תלותי צמח דור שלמד לקחת אחריות. אדם תלותי הוא אדם שנמצא בעמדה נפשית של מאשים ומתוך כך הוא אינו מסוגל להתמודד עם אתגרי הדרך, לעומתו, אדם שלוקח אחריות, עמדתו הנפשית היא עמדה של תיקון והתקדמות, הוא אינו עסוק בלהאשים אלא מתמודד וצומח מאתגרי הדרך. ככל שנשכיל להתנתק ממצבי תלות ולקחת אחריות נראה איך אתגרי החיים לא רק שאינם "בעיות" אלא בהם נעוץ הפתרון והנוסחה להמשך ההתקדמות והצמיחה שלנו. שבת שלום!
קרא עוד..