• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מיקום הדלקת נרות החנוכה

הרב אליקים לבנון

כמה מרחק צריך בין הנרות? באיזה גובה צריך להדליק? איפה בטוח לא צריך שמש? יש עדיפות למקום הדלקת הנרות? איפה מדליקים בבית הכנסת? מי פטור מהדלקה? מקור-טור שוע סימן תרע"א.

מומלצים