• israel

פרשת וילך-יום הכיפורים - עיצומו של יום הכיפורים מכפר

הרב מרדכי וולנוב

פרשת וילך-יום הכיפורים - עיצומו של יום הכיפורים מכפר

הרב מרדכי וולנוב

בימים אלו האדם חייב לעבוד בשני מישורים. 1. בעצם הרצון להתקדם ולהיות במקום טוב יותר. 2. בהגדרה ברורה במה ואיך הוא מתקדם. אל לאדם לנסות להתקדם בכל התחומים בבת אחת, אך מאידך אסור לו לאדם להשאר בינוני ולהסתפק במקום שבו הוא נמצא. שילוב של רצון להיות במקום טוב יותר יחד עם התקדמות איטית ובטוחה תביא את האדם לכבוש הרים גבוהים.
קרא עוד..