• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני עשרת ימי תשובה

הרב אליקים לבנון

יש הנוהגים להתענות 10 תעניות בעשרת ימי תשובה. למה בשבת לא אומרים "אבינו מלכנו"? איך מותר להגיד "שיר למעלות" אחרי ישתבח? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תר"ב.

מומלצים