• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

חלוקת התקיעות בתפילת ראש השנה

הרב אליקים לבנון

כמה תקיעות תוקעים בחזרת בשץ? כנגד מה תוקעים את 100 התקיעות? מה נכלל בתוך 'טירחא דציבורא'? כמה מותר לאכול בראש השנה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקצ"ב.

מומלצים