• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אדם ששמע את התקיעה חלש - האם יצא ידי חובה?

הרב אליקים לבנון

איפה יש בעיה לתקוע? מה הדין אם שמע תקיעה מתוך בית? מה נקרא קול הברה שבגללו לא יוצאים ידי חובה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים תקפ"ז-תקפ"ט.

מומלצים