• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני תקיעת שופר

הרב אליקים לבנון

האם צריך לתקוע בשופר בעמידה? האם צריך לברך על התקיעות בעמידה? למה ספרדים יושבים בהנחת תפילין? למה הברכה היא "לשמוע קול שופר"? מתי מברכים שהחיינו? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקפ"ה.

מומלצים