• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני טלטול ספר תורה

הרב אליקים לבנון

למה לא אומרים הלל ר"ה ויו"כ? מה קוראים בתורה בר"ה? האיסור לטלטל ספר תורה. האם זה משנה אם מטלטלים למקום שיש בו מניין? ואם מביאים אותו כמה ימים מראש? האם יש הבדל לכמה זמן מטלטלים אותו? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקפ"ד.

מומלצים