• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מנהגי ראש השנה

הרב אליקים לבנון

מהו מנהג אכילת הסימנים בראש השנה? אילו סימנים אוכלים ומדוע? האם צריך להגיד את הנוסח או רק לחשוב אותו? האם זה נחשב חלק מהסעודה? מהו מנהג ה"תשליך"? האם צריך שיהיו דגים במים? האם אפשר להגיד על אקווריום? האם עדיף לא לישון בראש השנה? יש הבדל מתי ישנים? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקפ"ג.

מומלצים