• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין המלך הקדוש והמלך המשפט

הרב אליקים לבנון

למה אין תחנון בערב יו"ט? מה ההבדל בין ראש השנה לשאר הימים טובים? למה לא תוקעים בערב ראש השנה? מתי משנים ל"המלך הקדוש" ו"המלך המשפט"? לאיפה חוזר אם טעה? מה הכוונה "אמצעיות אין להם סדר"? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקפ"א-תקפ"ב.

מומלצים