• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מדיני סליחות ודין "לדוד ה' אורי וישעי"

הרב אליקים לבנון

מתי נוהגים להגיד סליחות ומתי אסור? למה הסליחות בישיבה מקוצרות? מה יעשו אם אין מניין באמירת הסליחות? על כמה פסוקים אומרים קדיש? ומתי אומרים "לדוד ה' אורי וישעי"? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקפ"א.

מומלצים