• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין רחיצה ונעילת הסנדל בתשעה באב

הרב אליקים לבנון

כיצד שוטפים את הידיים בתשעה באב? האם מותר שימוש במגבונים לאף? איזה נעל אסור, נעלי עור או נעל נוחה? האם מברכים את כול ברכות השחר כרגיל? טור שוע סימן תקנד

מומלצים