• israel

פרשת קרח - ההתבדלות שמחברת - מהלויים עד היום

הרב איציק אמיתי

פרשת קרח - ההתבדלות שמחברת - מהלויים עד היום

הרב איציק אמיתי

לאורך חיינו אנו נפגשים בהתלבטות האם להתבדל או לא. האם זה עלול לפגוע בקיים? ומה אם ההישארות במצב הקיים תפגע בי? בית ספר או תלמוד תורה? איזו תנועת נוער לבחור? האם צריך ועדות קליטה וכו'. איך מזהים האם ההתבדלות היא מבורכת או לא? מהי נקודת המבחן?
קרא עוד..