אילו פירות מותר לאכול בחצר בלא לעשרם- החל מהמקורות ועד אחרוני פוסקי זמננו. שיעורו של הרב יצחק דביר, מרבני כושרות ומכון התורה והארץ בישיבת אלון מורה.