מה נחשב רשות הרבים ומה נחשב רשות היחיד? איפה צריך עירוב? דיני עירובין, סימן שמה.