קבורתה של רחל מסמנת מחד, את נפילת החזון, ומאידך, פתח להמשיך ולהתמודד בדרך... הידיעה שאנחנו בדרך היא הנותנת לנו כח!