הדלקת נרות חנוכה זה החינוך שלנו וההכנה לבית המקדש ויותר מזה הדלקת נרות החנוכה זה ניצוץ מהדלקת המנורה בבית המקדש ולכל יהודי מתחזק הניצוץ הפנימי של הכהונה. שיעורו של הרב איציק אמיתי בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.