כשאנו עומדים בצומת מול שתי דרכי חיים. איך נדע במה לבחור? אחת מהם? או שתיהן? נלמד מרחל ולאה...