פרשת בראשית - אור וחושך משמשים בעירבוביה

הרב מרדכי וולנוב

פרשת בראשית - אור וחושך משמשים בעירבוביה

הרב מרדכי וולנוב

האדם מורכב מחלק אלו-ה ממעל ומעפר האדמה. "הסתירה" הזו יוצרת מציאות בה אור וחושך משמשים בערבוביה. האדם מצד אחד יכול להיות עם השגות עליונות ועם רצונות גבוהים ובעת ובעונה אחת לעשות מעשים שפלים ונמוכים. חובתנו לתקן את החלק השפל ולשעבד אותו לחלק העליון. כדי להגדיר אדם כאדם גדול לא מספיק לבחון את מעשיו ומחשבותיו כלפי הבורא אלא לבחון את מעשיו גם ביחס לזולת.
קרא עוד..
  • pdf
  • youtube
  • audio