• israel

קופת צדקה

בזכות שותפותכם קול התורה בנחלת יוסף הצדיק ימשיך ויגדל.
זכות גדולה ומיוחדת יש בהקמת עולם התורה בדורות המיוחדים בהם הופיע אור ה' בקיבוץ הגלויות ובחידוש עולם התורה בארץ ישראל.

פרטים

מוזמנים להיות שותפים בהגדלת קול התורה בנחלת יוסף הצדיק.

אנו נשמח לשלוח לביתכם קופת צדקה.
אנא מלאו את הפרטים הבאים:

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *